Opuzenski krnjeval

Prvo izdanje maškara u Opuzenu pojavljuje se 1784.god. Tradicija se njeguje i danas, svake godine u veljači. Glavni akti su povorka maškara, popraćena gradskom glazbom Opuzen, tradicionalna oporuka gdje se kritizira stanje u društvu, te ismijavanje pojedinih događaja i ljudi. Na kraju slijedi suđenje i spaljivanje Marka Krnjevala.

Opuzenske udruge u suradnji sa gradom Opuzenom su zadužene za zabavu, poznati maškarski ples pod maskama.

U maškarama sudjeluju svi pučani, a i dječiji vrtić gdje mališani sa svojim tetama svake godine na novo očaraju svojim zanimljivim maskama.

 

Turistička zajednica Grada Opuzena
Trg kralja Tomislava 1,
20355 Opuzen, Hrvatska
Dubrovačko-neretvanska županija
Telefon: +385 20 671 139
Fax: +385 20 672 059